19

                                 Ділимося здобутками!

   Особливо, цінні вони тим, що створені викладачами, аспірантами, студентами і навіть випускниками спільно з нашими партнерами.


   Презентуємо спільний проєкт співпраці кафедри методики навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти історичного факультету Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова та кафедри історії України та методики викладання історії факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника по темі: «Гетьмани України: художньо-літературний образ: теоретико-методичний аспект»; підготовлено навчально-методичне видання «Гетьмани України: художньо-літературний образ. Книга для читання для здобувачів освіти основної школи» (40, 6 друк. арк.) // «Звитягою і пером уславлені. Гетьмани України. Художньо-літературний образ. Книга для здобувачів освіти основної школи. Ч.1.». К.: «ПП «Фоліант»», 2020. – 415 с. (40, 6 друк. арк..). до проекту залучено студентів та аспірантів історичного факультету Якущенко Ю. та Лазоренко В. Апробацію проекта здійснено: Яблуницька ЗЗСО 1- III рівнів акредитації Івано-Франківська обл. (вчитель - методист Санкович М.В.) та Коледж морського і річкового флоту Київської державної академії водного транспорту ім. Гетьмана П.Конашевича-Сагайдачного (викладач Воротняк І.Ю.), а також Калуський політехнічний коледж Івано-Франківська обл. (канд. істор. н., вчитель методист Ільницький І.В.).