Журба

 

Журба Михайло Анатолійович

Доктор історичних наук, професор

Викладає дисципліни:«Історія країн Південно-Східної Європи (І семестр)», «Історія країн Південно-Східної Європи (ІІ семестр)», «Історія слов’янських народів (ІІІ семестр)»

Коло наукових інтересів:

Громадські об’єднання України та Центральної Європи, історія етнічних меншин України.

Основні праці:

Журба М. А. Етнонаціональні та міжнародні аспекти діяльності громадських об’єднань українського села (20-30 рр. XX ст.). – К., 2002.

Журба М. А. Громадські об'єднання радянського села і національні меншини України (20-30-рр. ХХ ст.) / М. А. Журба . – К.: Нац. пед. ун-т, 2002. – 150 с.

Журба М. А. Міжнародні зв'язки українського Червоного Хреста. Монографія -К.: «Леся» , 2006 р., 185 ст.

Андрущенко В. П., Журба М. А. Історичні обрії Михайла Драгоманова [Текст]: монографія В. П. Андрущенко, М. А. Журба ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. — 447 с.

Журба, М. А. Громадські об'єднання України та зарубіжний світ (20-30-ті роки XX ст.): монографія / М. А. Журба, С. М. Свистович. — К. : Леся, 2010.

Журба М. А. На темному боці Місяця. Зваблені інтернаціоналізмом [Текст]: [дослідження] / М. А. Журба, Н. М. Черніговець. — К. : Неопалима купина, 2013. — 366.

Журба М.А., Верес-Сліпенко О.В. Європейський кооперативний рух у контексті аграристської та комуністичної моделей суспільної модернізації (20-30 рр. ХХ ст.): монографія / М. А. Журба, О. В. Верес-Сліпенко. – Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – 374 с.

Журба М. А., Жолоб М. П. Піднесене і земне: релігійні громади етнічних меншин в умовах комуністичного режиму в Україні (20 – 30-і рр. ХХ ст.) / М. А. Журба, М. П. Жолоб. – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. – 308 с.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

dekan

 

Сушко Олександр Олександрович

Доктор історичних наук, професор

Викладає дисципліни: «Цивілізаційна історія слов’ян», «Повсякденне життя слов’ян», «Славістична компаративістика»

Коло наукових інтересів: Приватне підприємництво в Україні у роки НЕПу, Україна у період Другої світової війни.

 

Основні праці:

«Профспілковий рух на приватних підприємствах України за роки НЕПу» – К.: ФПУ, 2002, – 60 с.

«Особливості становлення та функціонування приватного підприємництва в Україні в період НЕПу (1921-1923 рр.) - історико-теоретичний аспект» – К.: Преса України, 2003, 251 с.


kafedra_slovjan@ukr.net  

  Виговський

 Виговський Микола Юрійович

Доктор історичних наук, професор

Викладає дисципліни: «Історія слов’янських народів (V семестр)»

Коло наукових інтересів:

Суспільно-політичне життя України в умовах тоталітарного більшовицького режиму

Основні праці:

Суспільно-політичне життя України в умовах тоталітарного більшовицького режиму

Виговський М.Ю. Номенклатура системи освіти в УСРР 1920 – 1930-х років: соціальне походження, персональний склад та функції – К.: Генеза, 2005. – 312;

Історія України для слухачів навчально-підготовчого відділення. Методичні рекомендації / Укл. М.Ю. Виговський, І.А. Коляда – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – 130 с.

Історія України для слухачів навчально-підготовчого відділення абітурієнтів. Навчальний посібник / Укл. М.Ю. Виговський, І.А. Коляда, О.В. Куриленко. Ч.І. –  К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – 307 с.

kafedra_slovjan@ukr.net

 

  

 

 

 

 

 Падалка

Падалка Сергій Семенович

Доктор історичних наук, професор

Викладає дисципліни:«Історія слов’янських народів (IV семестр)»

Коло наукових інтересів:

Аграрна історія України історія світових цивілізацій етнологія України новітня історія України

Основні праці:

Вівчарик М. М., Падалка С. С. Україна в етнонаціональному вимірі. Україна в етнонаціональному вимірі. – К.: Ін-т історії України НАН України, К.1999. 134 с.

Падалка С.С.Україна 60-90-х років ХХ ст. Державність в історичній площині тоталітаризму, незалежності.
(Монографія. Наукове видання) К., Медицина. 2001

Падалка С.С. Ігнатенко М.М.Аграрна політика в Україні: підсумки та уроки 1960-1980 років Ялта, 2008 120 с.

Падалка С.С. Вергунов В.А. Державне управління сільським господарством у вимірі європейської стратегії та глобальної інтеграції України. Історичний нарис з давнини до сьогодення. Вінниця, 2017, 224 с.

Падалка С. С. Приватизація в Україні: перші підсумки та уроки (1991-2009) НАН України. Інститут історії України; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. 362 с.

Навчальний посібник (верстка) Падалка С.С., Кириленко І.Г., Вергунов В.А. «Аграрна історія України» у трьох частинах: Частина 1. Від найдавніших часів до початку XX ст. 364 с.
Частина 2. Радянська доба (1917 – 1991 рр.) 457 с.Частина 3. Роки української державності 397 с.

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

Docenko

Доценко Віктор Олегович

Доктор історичних наук, професор

Викладає дисципліни:  «Історія слов’янських народів (VI семестр)», «Історія народів Центральної та Східної Європи (І семестр)», «Історія народів Центральної та Східної Європи (ІІ семестр)»,  «Історична пам’ять».

Коло наукових інтересів:

Історія єврейської громади України та країн Центрально-Східної Європи, історія народів Східної Європи, Голокост, історія та теорія геноцидів, історія українського парламентаризму, історія та теорія тоталітаризму, історична пам'ять, історія української державності, історія етноменшин України

Основні праці:

Шестикутна зірка над полем: Життя і смерть єврейського землеоблаштування в Україні (20-30-ті роки ХХ століття). М.А Журба, В.О Доценко. Монографія. – К.: МП Леся, 2005., 230 с.

Доценко В.О. Об’єднатися щоб вижити: єврейський громадський рух в Україні (60-ті рр. ХІХ ст. – 30-ті рр. ХХ ст.): Друк – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014.

Тоталітарні ідеологеми XX ст. та їх розуміння суспільства, держави і права. Друк Концепції держави і права: історико-теоретичний аналіз. Монографія.. – Ірпінь, УДФСУ, 2017. - 205 с

dozenkov@ukr.net

  

 

 

 

 

  

 Ushchenko

Ющенко Петро Андрійович

Кандидат філософських наук, професор

Викладає дисципліни:  «Славістична біографістика»

Коло наукових інтересів:

Києворуська спадщина в історичній пам'яті українського суспільства (ХІІ – початок ХХІ ст.)

Основні праці:

Ющенко П.А. Київська Русь: пам’ять, історія, політика, культура: монографія; Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – 402 с 

 kafedra_slovjan@ukr.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Шишкін

Шишкін Руслан Германович

Кандидат історичних наук, доцент

Викладає дисципліни: «Археологія (семестр І, ІІ)», «Охорона археологічних пам’яток»

Коло наукових інтересів:

Археологія пізньоримського часу, Соціально-економічний розвиток племен Східної Європи в І-V ст..н.е

Основні праці:
Готун І.А., Лисенко С.Д., Петраускас О.В., Шишкин Р.Г. Археологічна карта Київщини. Фастівський район. К.- 2002.-247с.


Кравченко Н. М., Петраускас О.В., Шишкин Р.Г., Петраускас А.В. Памятники археологии позднеримского времени Правобережной Киевщины. – Київ.- 2007.- 456с.


Петраускас О.В, Шишкин Р.Г. Могильник и поселение черняховской культуры у с. Великая Бугаевка (археологический источник). К.- 2013.- (Oium.- №2).

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 

 

 

  

Pylypchuk

Пилипчук Ярослав Валентинович

Доктор історичних наук, старший викладач

Викладає дисципліни: «Історія слов’янських народів (VI семестр)»

Коло наукових інтересів:

Тюркологія, уралістика (фінно-угорські студії), кавказологія, балтистика.

Основні праці:

Пилипчук Я.В. Етнополітичний розвиток Дашт-і Кипчак у ІХ-ХІІІ ст. – К.: Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського, 2013. – 288 с.

Пилипчук Я.В. Дешт-и Кыпчак на стыке цивилизаций. – Уфа: Уфиимский филиал МГГУ им. В.А. Шолохова, 2015. – 247 с.

Пилипчук Я. В. Соціальна історія кипчаків у ІХ-ХІІІ ст. Київ-Вінниця: Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, ТОВ «ТВОРИ», 2018. 340 С. 

Иванов В.А., Гарустович Г.Н., Пилипчук Я.В. Средневековые кочевники на границе Европы и Азии. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2014. – 396 с.

Пилипчук Я.В., Сабитов Ж.М. Очерки этнополитической истории кыпчаков. – Астана: Гылым баспасы, 2015. – 248 с.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

  

Zholob

Жолоб Михайло Петрович

Кандидат історичних наук, старший викладач

Викладає дисципліни:  «Історія слов’янських етноменшин в Україні»

Коло наукових інтересів:

Історія етнічних меншин України, релігійне життя в Україні, репресії проти національних меншин України міжвоєнної доби.

Основні праці:

Журба М. А., Жолоб М. П. Піднесене і земне: релігійні громади етнічних меншин в умовах комуністичного режиму в Україні (20 – 30-і рр. ХХ ст.) / М. А. Журба, М. П. Жолоб. – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. – 308 с.

zholobb@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Semenova

 
Семенова Вікторія Вікторівна

 

 

Асистент

 

 

Викладає дисципліни: «Польська мова»

 

Коло наукових інтересів:

 

польська мова,  література та культур, католицька журналістика

Основні праці:

 

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Dorof

 

Дорофєєва Наталія Олегівна 

Лаборант кафедри історії та археології слов’ян

студентка ІІІ курсу 33 Іу групи

Спеціалізація – Українознавство

Коло наукових інтересів:

Історія радянського фемінізму

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.