Життя факультету  

   

Наукове товариство студентів та аспірантів  

   

Служби університету  

   

borys

 

 Борисенко Володимир Йосипович


 Завідувач – професор кафедри історії України, її організатор доктор історичних наук з 1990 р., професор з 1993 р., академік Української академії історичних наук з 1999 р., Заслужений діяч науки і техніки України з 2010 р.


 Коло наукових інтересів: етногенез українців, процеси національного державотворення на українських землях, соціально-економічні та національні проблеми історії України другої половини XVІІ – початку ХХ ст.


 Уродженець Полтавської обл. 1942 р. н. Робітник, військовослужбовець, студент, аспірант. Багатолітній співробітник відділу історії феодалізму Інституту історії НАН України. Кандидатська дисертація - «Боротьба демократичних сил за народну освіту в Україні 60-90-х рр.. ХІХ ст.», докторська – «Шляхи еволюції феодалізму на Лівобережній Україні в другій половині XVII ст.».
 Учасник спростувань радянсько-комуністичних історичних ідеологем в другій половині 80-х років ХХ ст. Один з ініціаторів і учасник перебудови історичної науки та навчальних процесів з патріотичних позицій. Має власну концепцію історії України з найдавніших часів і до початку ХХ ст. В її основі лежать ідеї безперервності і самостійності розвитку українського народу з праслов`янських часів і до XХ ст. Автор концепції про Національну революцію в Україні XVII ст., публікацій про відновлення історичної справедливості по відношенню до вітчизняних державних, культурних, військових діячів. Організатор першої в Україні спеціалізованої ради по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.02 – Теорія і методика навчання історії, а також спеціалізованої ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій при НПУ ім. М.П. Драгоманова зі спеціальності 07.00.01 – Історія України.
 Керівник наукової школи, 35 членів якої захистили наукові ступені доктора та кандидата історичних наук. Виступив опонентом більше ніж по 50-ти дисертаціях. Автор близько 300 наукових, науково-методичних і публіцистичних праць.
 Багатолітній працівник науково-методичних рад Міністерства освіти і науки по вищій та середній освіті, а також у фаховій раді Міністерства освіти і науки по акредитації та ліцензуванню вузів.
Нагороджений багатьма державними, відомчими, університетськими та громадськими нагородами.

Основні особисті та у співавторстві праці:
Монографії
Боротьба демократичних сил за народну освіту в Україні 60–90-х років ХІХ ст.. – К., 1980; Видання друге – 2011.
Соціально-економічний розвиток Лівобережної України в другій половині ХІХ ст. – К., 1986.
Еволюція соціальної структури населення Гетьманщини. – К.,1997.
Культурно-освітня діяльність громадськості Лівобережної України в 1825–1860 рр. – К., 2002.
Суспільно-політична діяльність учителів і учнівської молоді України в 1900 – першій половині 1907 рр. – К., 2002.
Еволюція українсько-російських відносин у другій половині ХVІІ ст.: монографія. – К., 2006.
Суспільно-політичні позиції учнівської молоді Півдня України (друга половина XIX ст. – Кривий ріг, 2013.
Створення та діяльність кафедри історії України. – К.,2019.
Навчальні посібники:
Нариси історії України. – К., 1993.
Україна козацька. – К., 1993.
Курс української історії. – К., 1996, 1998.
Еволюція соціальної структури Гетьманщини. – К., 1997.
Історія України. Посібник для 7-го класу. – Кривий Ріг, 1997.
Історія України в літературно-художніх образах. – К., 2000, 2014.
Державотворчі та національно-духовні процеси в Україні першої половини XVII ст. – К., 2010.
Національно-освітній рух на Лівобережній Україні в 1900 – першій половині 1907 рр. – К., 2010.
Національна освіта і формування української модерної нації у 1921–1934 роках: європейські тенденції та радянські реалії. – К., 2012.
Історія культури України XVII ст. – К., 2014.
Українські землі до Аскольдового хрещення: навчально-популярний нарис. – К., 2017.
Навчально-методичні праці:
Робоча програма курсу “Історія України”. – К., 1990.
Робоча програма курсу “Історія України”. – К., 1992.
Програма з “Історії України”. – К., 1994 (у співавторстві).
Типова програма кандидатського іспиту з спеціальності 07.00.01 Історія України. – К., 1996.
Комплект навчально-методичних матеріалів з історії України ХVІІІ ст. – К., 1998.
Комплект навчально-методичних матеріалів з історії України XVII ст. для студентів історичного факультету. – К., 1999.
Комплект навчально-методичних матеріалів з історії України з 1241 по 1599 рр. для студентів історичного факультету. – К., 2000.
Комплект навчально-методичних матеріалів з історії України ХІХ ст. для студентів історичного факультету. – К., 2001.
Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями 6.03.03.00, 7.03.03.00, 8.03.03.00 “Історія України”. – К., 2009.
Програма нормативної навчальної дисципліни. – К., 2014.
Історія культури України XVII ст. Комплект навчально-методичних матеріалів. – К., 2015.
Програма з історії України для вступників до аспірантури зі спеціальності 032 – Історія та археологія. – К., 2016. (у співавторстві).
Комплект навчально-методичних матеріалів з навчального курсу “історія України 1917–1939 рр.” для студентів за напрямком підготовки бакалавр спеціальність 014 “Середня освіта. Історія”. – К., 2016.
Комплект навчально-методичних матеріалів з навчального курсу “історія України 1240 – XVI ст.” для студентів за напрямком підготовки бакалавр спеціальність 014 “Середня освіта. Історія”. –К., 2016.
Комплект навчально-методичних матеріалів з навчального курсу “історія України XVIІ ст.” для студентів за напрямком підготовки бакалавр спеціальність 014 “Середня освіта. Історія”. – К.,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Ivanova

 

Іванова Людмила Георгіївна

Кандидат історичних наук, професор, професор кафедри історії України

Викладає дисципліни:

Історія України XVIII ст.; Україна між Польщею та Росією: історичний вибір; Еволюція української державницької ідеї.

Коло наукових інтересів: 

становлення та розвиток української ідентичності, державотворчі концепції, освітньо-культурні процеси в суспільно-політичному поступі українського соціуму та історіографія історії України ХVІІ – 60-і рр. ХІХ ст.

Основні праці:

Громадівський рух в 60-х рр. XIX ст. в Україні: проблеми ідеології. – К., 1999 (у співавторстві).

Україна між Сходом і Заходом: українська національна ідея в суспільно-політичній думці 50 – 60-х років ХІХ ст. – К., 2008.

Кирило-Мефодіївське товариство і його роль у духовному відродженні України. – К., 2008 (у співавторстві).

Українська суспільно-політична думка XVIII–XIX ст.: напрямки, форми, тенденції. Наукові розвідки. – К., 2011.

Гетьманщина у XVIII ст.: політичні процеси і постаті (історичні нариси). – К., 2016.

Сорокові роки ХІХ ст.: новий етап суспільно-політичного руху в Україні. – К., 2013.

Національна ідентичність і державницька ідея в Україні (остання чверть XVIII – 60-і рр. ХІХ ст.): Історичні розвідки. – К., 2017.

Національна ідентичність та український модерний рух (кінець XVIII – 60-ї рр. ХІХ ст. – К., 2019.

Програма нормативної навчальної дисципліни «Історія України». – К., 2014 (у співавторстві).

Програма з історії України для вступників до аспірантури зі спеціальності 032 – Історія та археологія. – К., 2016 (у співавторстві).

Навчально-методичний комплект “Історія України XVIII ст.” для спеціальності “Середня освіта. Історія”. – К., 2019 (у співавторстві).

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

dvirna018

 

Двірна Катерина Петрівна

 

Кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України

Викладає дисципліни:

Історія України 1939 р. по сьогодення, Сучасна історія України, Українська культура.

Коло наукових інтересів:

новітня історія України, історичне краєзнавство, історіографія, джерелознавство, культура та етнографія України.

Основні праці:

Студентський профком КПІ: історія та сучасність. – К., 2000.

Профспілки за умов перебудови. Нариси історії профспілкового руху в Україні. – К., 2002 (у співавторстві).

Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями 6.03.03.00, 7.03.03.00, 8.03.03.00 “Історія України” / наук. ред. Борисенко В. Й. – К., 2009 (у співавторстві).

Програма нормативної навчальної дисципліни «Історія України». – К., 2014 (у співавторстві).

Програма з історії України для вступників до аспірантури зі спеціальності 032 – Історія та археологія. – К., 2016 (у співавторстві).Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

vizer

 

Візер Світлана Олександрівна

 

Кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України

Викладає дисципліни:

Історія України 1240 р. – XVІ ст.; Історія України XIII – першої половини XVІ ст.; Історія України другої половини XVI – першої половини XVІІ ст.; Барокова культура України; Церковні відносини в середньовічній та ранньомодерній Україні.

Коло наукових інтересів: 

суспільно-політичні, соціальні та духовні процеси в Україні ХІV – ХVІІ ст., міжконфесійні відносини в Х – XVII ст.

Основні праці:

Еволюція українсько-російських відносин у другій половині ХVІІ ст.: монографія. – К., 2006 (у співавторстві).

Державотворчі та національно-духовні процеси в Україні першої половини ХVІІ ст.: навчальний посібник. – К., 2010 (у співавторстві).

Програма нормативної навчальної дисципліни «Історії України». – К., 2014 (у співавторстві).

Програма з історії України для вступників до аспірантури зі спеціальності 032 – Історія та археологія. – К., 2016 (у співавторстві).

Комплект навчально-методичних матеріалів з навчального курсу “Історія України 1240 – XVI ст. для студентів за напрямком підготовки бакалавр, спеціальність 014 “Середня освіта. Історія”. – К., 2017 (у співавторстві).

Комплект навчально-методичних матеріалів з навчального курсу “Історія України XVIІ ст.” для студентів за напрямком підготовки бакалавр, спеціальність 014 “Середня освіта. Історія”. – К., 2017 (у співавторстві).

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Tel

 

Телегуз Ірина Олександрівна

 

Кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України

Викладає дисципліни:

Історія України ХІХ ст., Історія України ХІХ ст.–1917 р., Історія України 1917–1939 рр., Історія України 1900–1939 рр., Цивілізаційна історія України, Національно-освітній чинник в історії України.

Коло наукових інтересів: 

культурно-освітня діяльність української інтелігенції ХІХ ст. – 30-х рр. ХХ ст. і проблеми формування української модерної нації.

Основні праці:

Освітня діяльність української інтелігенції в контексті загальноєвропейських процесів націотворення у 1921–1934 рр.: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01. – К., 2006.

Національна освіта і формування української модерної нації у 1921–1934 роках: європейські тенденції та радянські реалії. Навчальний посібник. – К., 2012 (у співавторстві).

Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями 6.03.03.00, 7.03.03.00, 8.03.03.00 “Історія України” / наук. ред. Борисенко В. Й. – К., 2009 (у співавторстві).

Програма нормативної навчальної дисципліни «Історія України». – К., 2014 (у співавторстві).

Програма з історії України для вступників до аспірантури зі спеціальності 032 – Історія та археологія. – К., 2016 (у співавторстві).

Комплект навчально-методичних матеріалів з навчального курсу “Історія України 1917–1939 рр.” для студентів за напрямком підготовки бакалавр спеціальність 014 “Середня освіта. Історія”. – К., 2017 (у співавторстві).

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

seg1

 

Сегеда Ростислав Антонович

 

Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України, заступник декана з навчально-методичої роботи

Викладає дисципліни:

Історія України від найдавніших часів до 1240 р., Історія України від найдавніших часів до початку XIII ст., Історія України XVIII – ХІХ ст. (заочне відділення), Історіографія історії України, Історія НПУ ім. М. П. Драгоманова, Історіографія вітчизняної та світової історії.

Коло наукових інтересів:

історія м. Києва Х – ХХІ ст.

Основні праці:

Київ у державній системі Речі Посполитої 1569–1648 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01. – К., 2007.

Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями 6.03.03.00, 7.03.03.00, 8.03.03.00 “Історія України” / наук. ред. Борисенко В. Й. – К., 2009 (у співавторстві).

Програма нормативної навчальної дисципліни «Історія України». – К., 2014 (у співавторстві).

Програма з історії України для вступників до аспірантури зі спеціальності 032 – Історія та археологія. – К., 2016 (у співавторстві).

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Mysh lab


Мишкевич Надія Юріївна

Лаборант кафедри історії України

студентка ІІ курсу

 

 

 

 

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Prys lab


Присяжненко Каріна Миколаївна

Лаборант кафедри історії України

студентка ІІ курсу

 

 

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.