До уваги сутдентів ІІІ курсу!

з підсумковою лекцією з "Історії України ХІХ ст." (лектор к.і.н., асист. Литвин І.В.)

ви можете ознайомитись в освітніх ресурсах кафедри історії України