hmelnickyКафедра історії України Факультету історичної освіти 19 травня 2017 р проводить  Всеукраїнську наукову конференцію «Державотворча спадщина гетьмана Богдана Хмельницького»  

 

 

 

 

Будуть працювати секції:

1.     Державотворення на території України до Богдана Хмельницького.

2.    Національна революція ХVII ст.: передумови, причини і місце в українському державотворенні.

3.     Українська державність в ранньомодерний час.

4.     Українська модерна нація: шлях до незалежної держави.

Для участі в конференції до 24 березня 2017 р. необхідно надіслати такі матеріали:

текст статті в одному примірнику (підписаному автором) та його електронний варіант.  Обсяг до 0,5 авт. арк. ( 6 – 12 сторінок).

 – окремим файлом – відомості про автора: повні прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (навчання), посада, робоча і домашня адреси (з індексом), мобільний телефон, e-mail

Під час оформлення статті просимо чітко дотримуватися таких вимог:

1.      Текст повинен бути набраний в Microsoft Word, гарнітура Times New Roman, через 1,5 інтервала, 14 кеглем; усі поля сторінки 20мм.

2. Стаття повинна мати такі необхідні елементи:

·        постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

·        аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор,

·        виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

·        формулювання цілей статті (постановка завдання);

·        виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

·        висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

3. Посилання на джерела та літературу в тексті у квадратних дужках, наприклад [1, с. 12] відповідно до списку використаних джерел та літератури (Джерела та література), що розмішується за абеткою наприкінці тексту. Список використаних джерел і літератури повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису.

Автори без наукового ступеня додають сторінку статті з візою наукового керівника “до друку”.

Зверху сторінки статті подаються ім’я та прізвище, назва міста, назва статті, анотація  (250-270 знаків) і  ключові слова українською та англійською мовами,  наприклад:

Володимир Борисенко

(м. Київ)

ПОГЛЯДИ М. П. ДРАГОМАНОВА НА ХАРАКТЕР ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ І МОСКОВЩИНИ

Розглядаються погляди М. П. Драгоманова на характер відносин між Україною і Московщиною, викладені ним у праці “Україна і Москва в історичних взаєминах” (Львів, 1937).

Ключові слова: М.Драгоманов, Україна, Московія.

Планується видати збірник матеріалів конференції. Прийом ретельно вичитаних текстів наукових доповідей відбуватиметься до 24 березня 2017 р. Для студентів та аспірантів обов'язкова наявність візи наукового керівника. За точність цитування, наведення прізвищ, дат, посилань, граматичні та стилістичні помилки відповідальність несуть автори.

Оргкомітет залишає за собою право відбору доповідей для участі у конференції. Матеріали конференції планується надрукувати у збірнику матеріалів конференції. Увага! Матеріали, які надійшли після вказаного терміну, не відповідають тематиці конференції та вимогам щодо оформлення статей, не будуть розглядатися.

Просимо надсилати заявку на участь у роботі конференції за адресою: 03037 м. Київ, вул. Освіти 6, кімн. 31 (кафедра історії України), Е-mаіl: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

З питань оформлення та подання матеріалів звертатися до кандидата історичних наук, доцента кафедри історії України Телегуз Ірини Олександрівни (контактний тел. 8(097)579-85-51 (моб.)).  Секретар Оргкомітету – Кушнір Вікторія. Контактний тел. 8 (044) 244-09-09 (роб.), (пон.- п'ятн. 8.00.-15.00).

Витрати, пов’язані з участю в конференції (проїзд) беруть на себе учасники.

Організаційний внесок учасника конференції складає 200 гривень. Ці кошти необхідно переказати на картку Приватбанку (оплату проводити після отримання від редколегії підтвердження про прийняття статті до друку)  або сплатити особисто за вказаною  адресою до 24 березня 2017р. 

 

 

19 травня 2017