DSC 00286 грудня 2015 року на Факультеті історичної освіти відбулися VII Всеукраїнські драгоманівські читання молодих істориків "Україна в європейській та світовій історії: сучасний науковвий і історичний досвід", що традиційного організовується кафедрою джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін (завідувач - професор Потильчак О.В). 

 У роботі конференції взяли участь відомі українські науковці - завідувач відділом історії України другої половини ХХ ст. Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Даниленко В.М., провідний науковий співробітник відділу історії України середніх віків та раннього нового часу Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук, Чухліб Т.В., головний науковий співробітник Інституту політичних та етнонаціональних досліджень імені І.Ф Кураса, доктор історичних наук, професор Шаповал Ю.І., завідувач відділом історії України періоду Другої світової війни Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук, професор Лисенко О.Є.

А такожж відомі історики - спіробітники нашого університету - проректор з навчальної роботи гумангітарних інститутів, директор Інституту політології та права, доктор історичних наук, професор Андрусишин Б.І., директор Інституту філософської освіти і науки, доктор історичних наук, професор Дробот І.І.

DSC 0013

Відкриття конференції. Виступає декан факультету історичної освіти  доктор історичних наук, професор Сушко О.О. 

 DSC 0028

DSC 0048

Вітальне слово професора Даниленка В.М.

DSC 0084

Виступ доктора історичних наук Т.В. Чухліба

DSC 0130

Виступ професора Шаповала Ю.І.

DSC 0192