0215 вересня 2016 року кафедра етнології та краєзнавства Факультету історичної освіти, спільно з Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, колективом Національного музею архітектури та побуту України і за участікафедри української літератури Факультету української філології та літературної творчості імені А. Малишка нашого університетув актовій залі НПУ імені М. П. Драгоманова провели Міжнародну наукову конференцію «Іван Франко у творенні української національної ідентичності».


У роботі конференції прийняли участь 75 вчених, викладачів наукових установ і вузів, наукових співробітників музеїв України та вищих навчальних закладів України, Білорусії, Польщі. Серед них близько 25 докторів наук і понад 35 кандидатів наук, 15 аспірантів, магістрів, студентів.
У відкриті і проведенні конференції прийняв участь колектив ансамблю «Золоте перевесло» під керівництвом Ніни Іванівни Загребельної, прикрасивши захід натхненним виконанням гімну України.

02


Пленарне засідання відкрив проректор з наукової роботи університету Г. М. Торбін, який відзначив вагомий внесок у розвиток наукових знань та популяризацію досягнень видатних діячів української культури колективом кафедри етнології та краєзнавства очолюваної професором П. М. Чернегою.З вступним словом виступив директор Інституту політичних і етнонаціональних дослідженьімені І. Ф. Кураса НАН України,д.і.н., професор, член-кореспондент НАН України О.О.Рафальський, який підкреслив, що тема конференції є надзвичайно актуальною сьогодні, коли український народ веде боротьбу з російськими окупантами і колабораціоністами Донбасу за збереження територіальної цілісності і незалежності України. Він підкреслив вагомий внесок Івана Франка у формування національної ідеї і творення української національної ідентичності.

01


Вітальне слово до учасників конференції промовили:
- Аташе з питань культури посольства Австрійської Республіки в Україні пан Флоріан Кохлфёрст, який заявив про вагомий внесок Івана Франка у донесення до австрійського народу здобутків української культури і переклад й видання творів письменників Австро-Угорської держави та популяризацію їх в українському суспільстві. Він також наголосив на плідній суспільно-політичній діяльності українського генія, який у своїх науково-публіцистичних працях захищав інтереси як українців, так і інших народів, які входили до складу імперії.
- Член Політради Всеукраїнського об’єднання «Свобода», Народний депутат України А. Ю. Іллєнко підкреслив наукову і суспільну значимість обраної теми конференції. Він слушно зауважив, що без вивчення і втілення в життя творчої спадщини Івана Франка, зокрема його вчення про соціалістичну та національну ідею, неможливе успішне будівництво європейської України.
Привітання учасникам конференції надіслали директора Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, д.і.н., академік НАН України Г.А. Скрипник і Голова Національної спілки краєзнавців України, заступник директора Інституту історії України НАН України, д.і.н., професор, член-кореспондент НАН України О. П. Реєнт.
У рамках вшанування пам’яті геніального українського письменника, громадсько-політичного діяча, вченого І. Франка учасники конференції –активний учасник АТО доц. С.В.Горохов та магістрантка НПУ іменіМ. П. Драгоманова С. Поковба виконали почесну місію покладання квітів до пам’ятника І. Франка.

03

Учасники конференції були забезпечені матеріалами і програмою конференції.
До початку роботи конференції учасники отримали збірник наукових праць «Іван Франко у творенні української національної ідентичності», ілюстрований, обсягом 23 друкованих аркушів, який був виданий за сприяння дирекції Інституту політичних іетнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України, відповідальні редактори О.О.Рафальський, П. М. Чернега. Передмову до збірника написав онук та популяризатор творчості І. Я. Франка, український вчений, кандидат технічних наук, інженер, дипломат, громадський діяч Роланд Тарасович Франко. Він наголосив, що автори праць збірника правдиво відобразили життєвий і творчий шлях геніального сина українського народу, формування і розвиток його світогляду, титанічної різнобічної діяльності, гігантського внеску в українську й світову культуру.