Список друкованої продукції кафедри Історії та археології слов'ян

Монографії: 

1.     Професор Виговський М.Ю. Номенклатура системи освіти в УСРР 1920-1930 х років: соціальне походження, персональний склад та функції. – К.: „Генеза”, 2005.-308 с./14,6 д. арк..

2.     Професор Журба М.А. Міжнародні зв’язки українського Червоного Хреста. –К.: „Леся” , 2006 р.,/ 185 ст./ 8.8 д.арк.

3.     Доцент Шишкін Р.Г. Пам’ятники археології пізньоримского часу Правобережної Київщини .- К.: „КНТ”, 2006 р.,/ 208 ст. / 9.9 д.арк.   

Навчально-методичні посібники   

для вищої школи

Методичні розробки:

1. Професор Журба М.А. Робоча програма з курсу „Історія слов’янських народів” .- Київ, 2006,- 26 с./ 1,2 др. арк..

2. Професор Сушко О.О., доцент Виговський М.Ю., доцент Вєтров І.Г. Робоча програма з курсу „Історія слов’янських народів” .- Київ, 2006,- 26 с. 1,2 др. арк.

3. Доцент Шишкін Р.Г. Робоча програма з курсу „Історія слов’янських народів” .- Київ, 2006,- 18 с. 0,8 др. арк..

4. Доцент Шишкін Р.Г. Робоча програма з курсу „Основи антропології” .- Київ, 2006,- 13 с. 0,6 др. арк..

5. Доцент Шишкін Р.Г. Робоча програма з курсу „Археологія України” .- Київ, 2006,- 19 с. 0,8 др. арк..

Автореферати:

1. Виговський М.Ю. Становлення та функціонування номенклатури радянської системи освіти в Україні 20– 30-х рр.. ХХ ст. Автореф. док. дис. 07.00.01. – історія України 35 с.

 

Статті в журналах і наукових збірниках:

1.     Доктор історичних наук Виговський М.Ю. Політичний феномен націонал-ухильництва О.Я. Шумського в українському соціалістичному вимірі в першій половині ХХ ст. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2006.- Т.8. – С.249-261. 0,2 др.арк.

2.     Доктор історичних наук Виговський М.Ю. Формування номенклатури відділів народної освіти в умовах адміністративної реформи початку 1930-х років // Пам’ять століть.-2006.-№1.-С.28-34.0,3 др.арк.

3.     Доктор історичних наук Виговський М.Ю. Повсякденна діяльність номенклатури освітніх установ початку 30-х рр.. ХХ ст. (за матеріалами протоколів засідань колегії Нарком осу УСРР, серпень 1931-1932 рр.) // Соборна Україна: історична ретроспектива: Збірник наукових статтей. – Вип.. 4. – Т. 1.- Черкаський національний університет. 2006. – С. 43-47. 0,2 др.арк.

4.     Доктор історичних наук Виговський М.Ю. Організаційно-політична діяльність В.П. Задонського у 1932-1933 рр.: особливості повсякденного життя номенклатури // Вісник академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України.- Вип. 2.- К.,2006.-С.166-171.-0,2 др. арк..

5.     Професор Сушко О.О. М.Драгоманов – видатний мислитель, щирий патріот України. – Другі міжнародні драгоманівські читання (Матеріали до 156-річчя з дня народження Михайла Драгоманова. Вип.1 2006 р. С. 168-170).-0,1 др. арк..

6.     Професор Сушко О Підвищення якості освіти – визначальний чинник подальшої розбудови української держави. – Науковий часопис НПУ імені Драгоманова. – Серія 6., вип.3. (У співавторстві з д.і.н., проф. Дроботом І.І. с. 1-5.- 2006 р.) – 0,2 др.арк.

7.     Професор Журба М.А. Гуманітарна діяльність Червоного Хреста на Балканах в к. ХІХ на початку ХХ ст.// Міжнародні зв’язки України .- 2006 р. № 4.- 0,6 др. арк.

8.     Професор Журба М.А. Феномен комуністичного інтернаціоналізму: проблеми джерелознавства та історіографії // Вісник Донецького національного університету .- 2006 р. №6.- 1 др. арк..

9.     Доцент Шишкін Р.Г. Дослідження могильника черняхівської культури Червоне – 2 в 2006 р.// Археологічні дослідження України .К.- 2006, -0,1 др. арк..