СУШКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

 

Народився 22 квітня 1947 року в м. Каунасі, Литва..

Доктор історичних наук, професор кафедри історії та археології слов'ян директор Інституту історичної освіти.

Закінчив історичний факультету Київського державного педагогічного інституту імені О.М. Іорького (1975 р.). Дослідник проблем історії України в міжвоєнний період і в період Другої світової війни. В травні 1983 року захистив кан­дидатську дисертацію на тему; «Діяльність ра­дянської держави по відбудові і розвитку загаль­ноосвітніх шкіл Української РСР в роки Великої Вітчизняної війни (1943- 1945 рр.)». В травні 2004 року захистив докторську дисертацію на тему: «Становлення та функціонування приват­ного підприємництва в Україні періоду НЕПу (1921-1928 рр.) - історико-теоретичннй аспект».

Опублікував понад 80 наукових праць, серед яких 3 монографії;

2002 - Профспілковий рух на приватних підприємствах України за роки НЕПу;
2003  - Непман; соціально-історичний тип приватних підприємців в У РСР (1921-1929 рр.);

2003 - Особливості становлення та функціонування приватного підприємництва в Україні періоду НЕПу (1921 - 1928 рр.) - історико-теоретичний аспект.

З квітня 1983 року і по сьогодні працює деканом історичного факультет)' НІ ІУ імені М.П.Драгоманова.

Має урядові нагороди: заслужений діяч освіти України (2005 р.), Відмінник освіти СРСР (1988 р.). Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (1997 р.), Почесна грамота Верховної Ради України (2000 р.), Відмінник освіти і науки України (2003 р.), Почесна грамота Президії АПН України (2004 р.). Також нагороджений орденами Української православної церкви Київського патріархату; Орденом святого рівноапостольного князя Во­лодимира Великого Ш-го і ІІ-го ступенів (2001 р., 2002 р.), Орденом Христа Спасителя (2003 р.), Орденом святих Кирила та Мефодія (2004 р.).