Кафедра історії України проводить

Міжнародну науково-теоретичну конференцію

«Доба гетьмана І. Мазепи в європейській історії: міфи і реалії»

7 листопада 2008 року м. Київ

Під час роботи конференції передбачається обговорення наступних проблем:

1.     Європейський контекст політичної діяльності гетьмана І. Мазепи.

2.     Західноєвропейські тенденції соціально-економічної політики гетьмана І. Мазепи.

3.     Культурний контекст діяльності гетьмана І. Мазепи.

4.     Міфи і реалії доби гетьмана І.Мазепи в пам’яті нащадків.

   Для участі в конференції до 12 вересня 2008 року необхідно надіслати такі матеріали:

•  Заявку на участь у конференції. У заявці слід вказати ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи чи навчання, контактний телефон, якщо є – електронну адресу, номер ICQ/SKype та тему доповіді бажаючого.

•  Текст доповіді в одному примірнику (підписаному автором) та його електронний варіант. Стаття має бути оформлена відповідно до вимог ВАК України (обсяг не більше 0,5 др. арк.).

 Матеріали доповідей повинні відповідати наступним вимогам:

1.      Текст повинен бути набраний в Microsoft Word, гарнітура Times New Roman, через 1,5 інтервалу, 14 кеглем.

2.      1-й рядок: прізвище та ім’я автора статті; 2-й рядок: місто і місце роботи чи навчання – вирівнювання по правому краю.

3.      Посередині сторінки, у ВЕРХЬОМУ РЕГІСТРІ подається назва статті, під заголовком – дві короткі анотації: українською та російською мовами.

4.      Посилання даються по наростаючій у квадратних дужках [1],  відповідно посилань у тексті у кінці статті подається література.

Примітка.  Згідно Вимог ВАК України стаття повинна містити такі обов'язкові елементи: постановка проблеми в загальному вигляді та її звязок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень (історіографія проблеми), в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які опирається у своїй роботі автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дослідження; формулювання цілей (постановка завдання); виклад основного матеріалу з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

Просимо надсилати заявку на участь у роботі конференції за адресою: 03037 м. Київ, вул. Освіти 6, кімн. 31 (кафедра історії України), Е-mаіl: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальний секретар Оргкомітету - к.і.н., викладач Невінчана Ірина Олександрівна, секретар Оргкомітету – Кінаш Костянтин. Контактні телефони 8 (044) 244-09-09 ( пон.-п'ятн. 8.00.-13.00), 8-063-5993931

Планується екскурсія до столиці Гетьманщини м. Батурин

Оргкомітет залишає за собою право відбору доповідей для участі у конференції. Матеріали конференції планується надрукувати фаховому виданні, затвердженому ВАК України з історичних наук.

Витрати, пов’язані з участю в конференції (проїзд) беруть на себе учасники.

Реєстраційний внесок учасника конференції складає 70 гривень, оплата здійснюватиметься при реєстрації.

 Оргкомітет