Національна та міжнародна безпека

Основною метою вивчення дисципліни є засвоєння знань щодо методики ведення професійної діяльності в рамках підтримання державного суверенітету України, захисту прав держави та її громадян на міжнародному рівні. У першому модулі студенти набудуть знань щодо теоретичних аспектів понять «національна» та «міжнародна» безпека, «міжнародний порядок», дипломатичного аналізу розмежування сфер безпеки задля застосування професійного підходу забезпечення охорони інтересів держави у своїй діяльності. Другий модуль дає можливість закріпити знання та набути професійні навики студентів щодо способів забезпечення національної безпеки, ознайомлення з технологіями готовності та здатності до реалізації поставлених цілей здійснення міжнародної безпеки