Інформаційна аналітична діяльність у міжнародних відносинах

Дисципліна забезпечує компетенції студентів із сукупних інформаційних процесів, необхідних для ефективного процесу в управлінській діяльності. У першому модулі вивчаються засоби пошуку, збору, обробки інформації шляхи перетворення її у якісні напрямки діяльності міжнародних відносин – інформаційну та аналітичну. Другий модуль присвячено вивченню шляхів інформаційного пошуку, збору, упаковці, зберіганню та поширенню інформації; та шляхів вивчення аналітичної інформації – класифікації, узагальненню, виробленню пропозицій, рекомендацій та прогнозів. Під час занять майбутні міжнародники навчаться складати інформаційні зведення та огляди, приймати ефективні рішення стосовно отриманої інформації з міжнародного поля, досліджувати актуальні проблеми з міжнародних відносин.