ООН у міжнародних відносинах

Основною метою вивчення дисципліни є здобуття знань щодо здійснення професійної діяльності в структурах ООН, яку проводитимуть студенти як майбутні фахівці міжнародної сфери і як представники держави. У першому модулі міжнародники засвоять категоріальний апарат, цілі та структурний поділ Організації Об’єднаних Націй. Другий модуль присвячено практичній підготовці систематизації знань з напрямів діяльності ООН, порядку участі представників України в ООН, вивченню основних принципів взаємодії з ООН в процесі дипломатичної та консульської діяльності, ознайомленню з її ключовими законотворчими нормами, які санкціоновані і українською владою.