Порівняльне та конституційне право

Конституція як основний Закон держави розкриває її громадянам та іншим групам населення теоретично визначені та юридично закріплені й гарантовані державою конституційно-правові засади формування державно-політичного устрою.

Навчальна дисципліна складається з двох модулів. Впродовж всього курсу студенти-міжнародники як оволодівають конституційно-правовою термінологією, так і набувають знань щодо основних чинних у сучасному світі конституційно-правових актів, які регулюють конституційно-правові відносини в різних країнах; сучасних моделей конституціоналізму; специфіки джерел конституційного права в країнах, які належать до різних правових систем; сучасних моделей конституції та конституційних форм безпосередньої демократії; конституційного регулювання діяльності парламенту, глави держави, уряду, судової влади та конституційної юстиції, а також місцевого управління та самоврядування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент-міжнародник набуває таких компетентностей як аналізувати основні чинні у сучасному світі конституційно-правові акти; сучасні моделі конституціоналізму; специфіку джерел конституційного права в країнах, які належать до різних правових систем; сучасні моделі конституції та конституційні форми безпосередньої демократії; конституційне регулювання діяльності парламенту, глави держави, уряду, судової влади та конституційної юстиції; співвідносити загальне та особливе в організації й функціонуванні публічно-правових інститутів різних країн; аналізувати джерела конституційного права України та зарубіжних країн; конституційно-правовий статус вищих органів державної влади у державах з різною формою правління; порівнювати систему державних органів України та зарубіжних країн; аналізувати конституційно-правові акти і визначати форму правління, державно-територіальний устрій і політичний режим країни; визначати закономірності розвитку теорії і практики вітчизняного та зарубіжного конституціоналізму; визначати і аналізувати конституційно-правові основи конституційного ладу України та зарубіжних країн; використовувати отримані знання стосовно конституційного захисту прав і свобод людини та громадянина; аналізувати зміст відповідних нормативно-правових актів та практику їх застосування; використовувати набуті знання на практиці у міжнародній сфері.