Зв’язки з громадськістю


       Основною метою вивчення дисципліни є професійна підготовка студента щодо взаємодії між людьми та групами людей у міжнародних відносинах в
якості працівника дипломатичної, міжнародної, освітньої або іншої організації. Під час вивчення першого модуля дисципліни засвоюються
сучасні терміни PR та його похідні, досліджується теоретична база, які підносять міжнародний авторитет України у світі. У другому модулі студенти
засвоюють практичні навички щодо застосування інструментарію PR для підвищення репутації країни у різних напрямах – міжнародних відносинах,
міжнародної інформації, освітніх послуг, для налагодження міжнародних громадських зв’язків в Україні та за рубежем для реалізації довгострокових
завдань щодо співробітництва з країнами Європейської Співдружності, США, Канадою, азійського регіону тощо.