Історія європейського жіночого руху

Мета і завдання навчальної дисципліни:ознайомити студентів з основними тенденціями, проблемами і перспективами європейського жіночого руху, в контексті європейського культурно-цивілізаційного процесу, дати студентам базові поняття та уявлення про ідейні засади та методи реалізації європейського жіночого руху в контексті європейського культурно-цивілізаційного процесу, сприяти формуванню у студентів гендерної компетентності,, збагаченню й розширенню гуманітарної і спеціальної підготовки студентів.

Програма навчальної дисципліни:1) Виникнення європейського жіночого руху в ХІХ ст. 2) Рух суфражисток. 3) Боротьба за емансипацію. 4) Основні напрями європейського жіночого руху на зламі ХІХ – ХХ ст..5) Роль жінок у Першій та               Другій світових війнах 6) Боротьба жінок за економічні та політичні права в ХХ ст.. 7) Видатні жінки в політиці, економіці, науці, культурі 8) Успіхи та проблеми на шляху гендерної рівності в кінці ХХ на початку ХХІ ст..

Бібліографія:1)  Загальна декларація прав людини. 2) Конвенція про політичні права жінок. 3) Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. 4) Николаенко О. Порівняльний аналіз російського та польського жіночих рухів у другій половині ХІХ – початку ХХ століть: історіографічний огляд. 5) Жіночі студії в Україні : Жінка в історії та сьогодні / За ред. Л. О. Смоляр – Одеса: ОКФА, 1999. – С. 11. 6) Смоляр Л. О. Жіночі громадські організації в системі громадянського суспільства // Тендерний аналіз українського суспільства. – К.: ПРОООН, 1999. – С. 24. 8) Лукаш С. Ю. Проблеми жіночого політичного руху наприкінці ХІХ-поч.ХХ ст. // Еволюція правового статусу жінок, історія і сучасність.– Харків: Право, 2000. – С. 125. 9) Маланчук-Рибак О. Жінка в історії. – Львів: Львівський національний уні-верситет імені Івана Франка, 2002. – 340 с.

Методичне забезпечення: використання відео, аудіо матеріалів, презентацій. інтерактивних, інформаційно-комунікаційних технологій.,

Реєстрація на навчальну дисципліну(для дисциплін за вибором)

Зауваження: .

Лектор:Ладиченко Тетяна В’ячеславівна,кандидат історичних наук, професор

Факультет: історичної освіти.

Адреса: м.Київ, вул.Освіти 6, телефон: 520 12 -07, факс