Навчальна дисципліна «Позашкільна робота з історії»

Втілення різноманітних форм позашкільної роботи з історії у навчально-виховний процес можливе лише за умови існування спеціалістів, які спроможні вирішувати педагогічні завдання взаємодії шкільної та позашкільної форм освіти. Для формування основ позашкільної роботи з історії з учнями необхідно підготувати вчителя, який має здібності ефективно організувати такий вид роботи дітей в системі позашкільних навчально-виховних закладів. Для цього розробляється система підготовки майбутніх вчителів до організації позанавчальної діяльності учнів з використанням різноманітних аспектів історичної освіти.

Навчальна дисципліна «Позашкільна робота з історії»  для студентів-істориків передбачає вирішення таких задач:

¾    сформувати у студентів систему загальних уявлень про особливості та основні напрямки діяльності школярів  в сучасних позашкільних навчально-виховних закладах у позаурочний та позанавчальний час;

¾    сформувати у студентів уявлення про сукупність знань, умінь та навичок з історії, що отримують вихованці, учні і слухачі в позашкільних навчальних закладах у час, вільний від навчання в загальноосвітніх та інших навчальних закладах;

¾    пояснити студентам ключові засади діяльності історичних та історико-краєзнавчих гуртків при позашкільних навчальних закладах, основні вимоги до підготовки і захисту учнівських історичних досліджень у Національному центрі «Мала академія наук», принципи організації та проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнських конкурсів з історії;

¾    сформувати у майбутнього вчителя знання про систему методів, прийомів, форм і технологій позашкільної роботи з історії, процес формування вмінь і навичок з різних напрямів позашкільної історичної освіти, розвитку інтелектуальних і творчих здібностей та вміння  застосовувати їх в організації різних форм позашкільної соціокультурної освітньої діяльності учнів.