1 КУРС

Нормативні

Українська мова за професійним спрямуванням

Українська культура

Гуманітарний чинник у світовій політиці

Сучасні інформаційні технології

Екологія

Вступ до спеціальності

Основи світової політики

Політична та економічна історія світу

Міжнародні економічні відносини

Зовнішня політика та дипломатія України

Історія міжнародних відносин

Англійська мова за професійним спрямуванням

Міжнародні відносини та світова політика

Основи наукових досліджень

Міжнародний захист прав людини

Міжнародний освітній простір

Іноземна мова (друга)

Культурологічна практика (поза кредитна)

 

Вибіркові
Основи міжнародного туризму
Туристичні ресурси України та світу
Індустрія міжнародного туризму
Україна в міжнародних організаціях
Історія дипломатичного протоколу
Логіка
Риторика
Релігієзнавство
Культурологія
Міжнародне гуманітарне право

 

2 КУРС

Нормативні
Філософія
Безпека життєдіяльності
Політична психологія
Міжнародна інформація
Регіоналістика
Теорія міжнародних відносин
Історія дипломатії
Міжнародні організації
Англійська мова за професійним спрямуванням
Іноземна мова (друга)


Вибіркові
Україна в міжнародних організаціях
Історія дипломатичного протоколу
Етика та естетика
Основи економічної теорії
Соціологія
Політологія
Політичні системи світу
Міжнародні конфлікти
Міжнародне публічне право
Історико-політична географія країн світу
Зв'язки з громадськістю
Основи міжкультурної комунікації
Теорія держави та права
Основи геополітики та геостратегії
Закордонне українство
Основи демократії
Сталий розвиток світового співтовариства


3 КУРС

Нормативні
Конфліктологія та теорія переговорів
Зовнішня політика країн Європи та Америки
Перекладацька практика (позакредитна)
Ознайомча практика (навчальна)

Вибіркові
Практика галузевого перекладу
Сучасні тенденції міжнародних відносин
Світова культурна спадщина
Теорія і практика дипломатичного протоколу
Дипломатичний протокол та етикет в регіонах світу
Етнонаціональний розвиток країн регіону
Історико-політична географія країн світу
ООН у міжнародних відносинах
Переговорний процес у міжнародній практиці
Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах
Міжнародне законодавство у сфері освіти

 

4 КУРС

Нормативні
Цивілізації світу
Дипломатичний протокол та етикет
Дипломатична та консульська служба
Зовнішня політика країн Азії, Африки, Австралії й Океанії
Європейський союз в міжнародних відносинах
Країнознавство
Англійська мова для спеціальних цілей
Професійно-орієнтована (виробнича)


Вибіркові
Міжнародне публічне право
Міжнародне приватне право
Дипломатичний протокол та етикет в регіонах світу
Порівняльне та конституційне право
Національна та міжнародна безпека
Етнодемографічні процеси в регіонах світу
Теорія та практика мовної комунікації
Національна та міжнародна безпека

 

 Силабуси ОП 2020