Stoyan

Стоян Тетяна Андріївна

доктор історичних наук, завідувачка, професор кафедри міжнародних та регіональних студій, Заслужений працівник освіти України

 

Викладає дисципліни: «Історіософія», «Усна історія», «Візуальна історія»,  «Теорія міжнародних відносин», «Вступ до спеціальності», «Міжкультурна комунікація та діловий етикет», «Теорія і практика англійської мови» та ін.

 

Коло наукових інтересів: суспільно-політична та соціальна історія України та світу другої половини ХІХ – початку ХХІ ст.; історія, теорія та практика міжнародних відносин; філософське пізнання історичного процесу; проблеми комунікативного дискурсу, зокрема, міжкультурна комунікація, діловий етикет, інноваційні технології навчання іноземної мови.

 

Основні праці: «Система політичної цензури в УРСП у 1920-1930 рр. К., 2010; Студентство університетів України у другій половині ХІХ ст. К., 1998; Повсякдення школярів України (60-80-ті рр. ХХ ст.). Вінниця, 2019 (у співавторстві); навчальні посібники та навчально-методичні комплекси (Діловий етикет: моральні цінності і культура поведінки бізнесмена.  К., 2004; Этикет на все случаи жизни. М., 1996; Основи міжнародного туризму. К., 2015; Англійська мова для студентів-істориків. К., 2015 (у співавторстві)

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 

Dzub

Дзюбленко Ірина Михайлівна

кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних та регіональних студій

Викладає дисципліни: Світова спадщина ЮНЕСКО, Світова культурна спадщина, історія міжнародних відносин, політична та економічна історія світу, міжнародні конфлікти.

Коло наукових інтересів: Світова спадщина ЮНЕСКО, світова культурна спадщина, Історія міжнародних відносин.

Основні праці: «Розвиток приватного підприємництва міського населення в УСРР (20-і рр. ХХ ст.) Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

VeresВерес-Сліпенко Ольга Вікторівна

кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних та регіональних студій

Викладає навчальні дисципліни: «Історична біографістика», «Закордонне українство», «Державно-правове регулювання міжнародного туризму».

Коло наукових інтересів: Закордонне українство, історична біографістика.

Основні праці. Є автором понад 20 наукових та науково-методичних праць, серед яких:

Європейський кооперативний рух у контексті аграристської та комуністичної моделей суспільної модернізації (20-30 рр. XX ст.) [Текст] : монографія / М. А. Журба, О. В. Верес-Сліпенко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. - 373 с.

 

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

 

Olexandrova

 

Олександрова Галина Мевлютівна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри міжнародних та регіональних студій

 

Викладає дисципліни: «Англійська мова за професійним спрямуванням», «Практичний курс англійської мови», «Основи міжкультурної комунікації», «Англійська мова для спеціальних цілей», «Іноземна мова», «Англійська мова», «Теоретична і практична граматика англійської мови».

 

Коло наукових інтересів: Методичні та дидактичні аспекти викладання англійської мови студентам немовних спеціальностей.

 

Основні праціОлександрова Г. М. Посібник для тих, хто вивчає англійську мову/ Г. М. Олександрова. – К.: ВАТ видавництво «Парус», 2006. – 86 с«Навчально - методичні комплекси з дисциплін для спеціальності«Мова та література (англійська мова та друга іноземна і зарубіжна література)». У співавтор. з викл. кафедри. Посіб. Для студ. фак. ін. мови./Г. М. Олександрова: НПУ ім. М. П.Драгоманова. – К: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 376 с.Олександрова Г. М. Посібник з практичної граматики англійської мови для студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування/ Г. М. Олександрова; НАСАА. – К.: ТОВ «Август Трейд», 2015. – 80 с.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Zhelez

Желєзко Алла Миколаївна

Кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних та регіональних студій 

 

Викладає дисципліни: «Зовнішня політика та дипломатія України», «Гуманітарний чинник у світовій політиці», «Міжнародні організації», «Україна в міжнародних організаціях», «Історія дипломатичного протоколу», «Теорія і практика дипломатичного протоколу», «Основи геополітики і геостратегії», «Усна історія», «Дипломатичний протокол та етикет», «Міжнародні гуманітарні комунікації». 

 

Коло наукових інтересів: історичне краєзнавство, зовнішня політика та дипломатія України, історія дипломатії та дипломатичного протоколу, історія та діяльність міжнародних організацій та участь в них України, історія міжнародних відносин. 

Основні праці: «Історичне краєзнавство на Київщині 1917 – 1939 рр.»

 

 

 

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 Bog

 

Богатирчук Катерина Олександрівна

Кандидат історичних наук, викладач кафедри міжнародних та регіональних студій

Викладає дисципліни: «Індустрія міжнародного туризму», «Англійська мова».

Коло наукових інтересів: повсякденна історія, міжнародні відносини

Досліджує актуальні проблеми закордонного українства, а також повсякдення школярів доби «застою».
Основні праці: "Повсякденне життя дітей та підлітків шкільного віку Української РСР другої половини 1960-х - першої половини 1980-х рр."


Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Kudryk

Кудрик Катерина Олександрівна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри міжнародних та регіональних студій

Викладає дисципліни: «Іноземна мова», «Анлгійська мова».

Коло наукових інтересів: проблеми англійської літератури ХІХ століття та актуальні проблеми методики викладання англійської мови у вищих навчальних закладах гуманітарного профілю. 

Основні праці: «Концепція особистості у романах Д. Г. Доуренса і традиції російської літератури другої половини ХІХ століття» 

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

si4karenko

 

Січкаренко Галина Геннадіївна

Доктор історичних наук, професор

Викладає дисципліни: «Зовнішня політика країн Європи та Америки».

Коло наукових інтересів: процеси у вищій освіті, державна політика в сфері освіти та інформації

Основні праці. Є автором понад 103 наукових та науково-методичних праць, серед яких, чотири монографії (дві – одноосібні),

Артемчук Г.І., Попович В.В., Січкаренко Г.Г. Вища освіта України: реальність і тенденції розвитку: монографія. Київ: Ленвіт, 2004. 176 с.

Січкаренко Г.Г. Трансформації вищої освіти в незалежній Україні: монографія. Київ: Вид. центр КНЛУ, 2009. 362 с.

Січкаренко Г.Г. Історичний досвід перебудови вищої освіти в Україні (1985-2005 рр.): монография. Ніжин: Вид. Лисенко М.М., 2014. 360 с.

Січкаренко Г.Г. Роль держави в трансформаційних процесах університетської освіти (соціально-економічний аспект). Розділ 4.1. // Національні економіки країн: нові реалії та глобалізаційні виклики: монографія. Київ, 2017. С. 405-416.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Malezhyk

 

Малежик Дмитро Іванович

Кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних та регіональних студій

Викладає дисципліни: «Теорія англійської мови», «Англійська мова», «Іноземна мова», «Друга іноземна мова (німецька)».

Коло наукових інтересів: історія творчої інтелігенції в УРСР повоєнного періоду, соціально-культурне та повсякдення життя, громадсько-політична діяльність митців УРСР в другій половині 60-х - першій половині 80-х рр. ХХ ст.,

Основні праці: Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Історія України». Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. 24 с. (у співавторстві);

Інститут філософської освіти і науки: історія, сьогодення, перспективи. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. 400 с. (у співавторстві);

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Svec5555

 

Швець Анна Іванівна

 

 

Старший викладач кафедри міжнародних та регіональних студій

 

 

Викладає дисципліни: «Італійська мова», «Англійська мова».Коло наукових інтересів: італійська філологія, новітні підходи у методиці викладання іноземних мов.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Dyptan

 

Диптан Любов Сергіївна

Викладач кафедри міжнародних та регіональних студій
Викладає навчальні дисципліни: «Історична урбаністика», «Індустрія міжнародного туризму», «Історія дипломатії», «Зовнішня політика та дипломатія України», «Міжнародні організації».
Коло наукових інтересів: військова й суспільно-політична історія України періоду Другої світової війни та повоєнного часу, історія радянських спецслужб; історія міжнародних відносин.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Vas labВасиленко Марія Олексіївна

лаборант кафедри міжнародних та регіональних студій

спеціальність 014 «Середня освіта. Історія»

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.