1975

         1.       Борисенко В.Й., Явтушенко І.Г. Відображення розвитку освіти на Україні в експозиціях історичних і краєзнавчих музеїв Української РСР. – К., 1975. – 1,5 др. арк.

         2.       Борисенко В.Й. Сільська початкова освіта на Лівобережній Україні в період капіталізму // УІЖ. – 1975, № 8. – 0,5 др. арк.

         3.       Борисенко В.Й. Проти волі народу // Людина і світ. –1975. – № 3. – 0,4 др. арк.

1976

         4.       Борисенко В.Й. Сільська початкова освіта на Лівобережній Україні в 60 – 90-х рр. ХІХ ст. // Авт. дис. канд. іст. наук. – К.,1976. – 1,0 др. арк.

         5.       Борисенко В.Й. Роль народної ініціативи в боротьбі за освіту селян Лівобережної України в 60 – 90-х рр. ХІХ ст. // Вісник Київського університету. – 1976. – Вип. 16. – 0,6 др. арк.

         6.       Борисенко В.Й. Участь сільських учителів України у народовольському русі 70 – 80-х рр. ХІХ ст. // Вісник Київського ун-ту. – 1976. – Вип. 18. – 0,6 др. арк.

         7.       Борисенко В.Й. Сільська початкова освіта на Лівобережній Україні 60 – 90-х рр.. ХІХ ст.. – Автореф. дис... канд. іст. наук. – К., 1976. – 20 с. – 1,0 др. арк.

1977

         8.       Борисенко В.Й. Триста років тому // Черкаська правда 1977, 17 серпня. – 0,2 др. арк.

         9.       Борисенко В.Й. Так міцніло братерство // Наука і суспільство. –1977. – № 8. – 0,4 др. арк.

1978

       10.    Борисенко В.Й. Що ми їмо? // Друг читача, 1978, 1 червня. – 0,2 др. арк.

       11.    Борисенко В.Й. Борець за народну освіту // Радянська освіта,1978, 24 липня. – 0,2 др. арк.

       12.    Борисенко В.Й. Об’єднались навіки // Друг читача, 1978, 24 травня. – 0,2 др. арк.

       13.    Борисенко В.Й. Полум’яний революціонер // Київська правда 1978, 4 березня. – 0,3 др. арк.

       14.    Борисенко В.Й., Смолій В.А. Суспільно-політична думка на Україні в першій половині ХVІІІ ст. // Історія Української РСР. – 1978. – Т. 2. – 0,7 др. арк.

       15.    Борисенко В.Й., Смолій В.А., Панашенко В.В. Хронологія // Історія Української РСР. –1978. – Т. 2. – 1,5 др. арк.

       16.    Борисенко В.Й. Бібліографія // Історія Української РСР. –1978. – Т. 2. – 1,0 др. арк.

       17.    Борисенко В.Й., Шевченко Ф.П. Возз'єднання України з Росією – акт історичного значення // Історія Української РСР. –­­­­1978. – Т. 2. – 1,0 др. арк.

1979

       18.    Борисенко В.Й. Шляхом розвитку // Вечірній Київ,1979, 1 вересня. – 0,2 др. арк.

       19.    Борисенко В.Й. Воля двох народів // Україна,1979, № 3. – 0,3 др. арк.

1980

       20.    Борисенко В.Й. Боротьба демократичних сил за народну освіту на Україні в 60 – 90-х рр. ХІХ ст. – К., 1980.9,32   др. арк.

       21.    Борисенко В.Й. В.І. Ленін про класовий характер освіти в Україні // УІЖ,1980. – № 6. – 0,7 др. арк.

       22.    Борисенко В.Й. Коломацькі статті // УРЕ,1980. – Т. 5. – 0,1 др. арк.

       23.    Борисенко В.Й. Корсунська битва // УРЕ,1980. – Т. 5. – 0,1 др. арк.

1981

       24.    Борисенко В.Й. Архівні джерела про народу освіту на Україні. 1869 – 1890 рр. // Архіви України,1981. – № 1. – 0,6 др. арк.

       25.    Борисенко В.Й. Коломакские статьи // УСЭ. – 1981. – Т. 5. –0,1 др. арк.

       26.    Борисенко В.Й. Корсунское сражение // УСЭ. – 1981. – Т. 5. – 0,1 др. арк.

1982

       27.    Борисенко В.Й. Рецензія на книгу "Історія Києва". Т. 1. // Сборник "Общественные науки в УССР". – 1982. – 0,3 др. арк.

       28.    Борисенко В.Й. Літопис братерства // Друг читача – 1982, 10 червня. – 0,2 др. арк.

       29.    Борисенко В.Й. Союзом незламним // Друг читача – 1982, 19 червня. – 0,2 др. арк.

1983

       30.    Борисенко В.Й. Хлібний ринок Лівобережної України другої половини ХVІІ ст. // УІЖ. – 1983. – № 3. – 1,0 др. арк.

       31.    Борисенко В.Й. Социально-экономическое развитие Киева после воссоединения с Россией // История Киева 1983. – Т. 2. – 1,5 др. арк.

       32.    Борисенко В.Й., Смолій В.А. Административные и войсковое устройство Левобережья, Слобожанщины и Запорожья // История Украинской ССР. – 1983. – Т. 3. – 1,0 др. арк.

       33.    Борисенко В.Й. Административные и войсковое устройство Левобережья, Слобожанщины и Запорожья // История Украинской ССР. – 1983. – Т. 3. – 0,9 др. арк.

       34.    Борисенко В.Й. Классовая борьба. Общественно-политическая мысль // История Украинской ССР. – 1983. – Т. 3. – 1,0 др. арк.

       35.    Борисенко В.Й., Смолій В.А.Общественно-политическая мысль в Украине (вт. пол. ХVІІ) // История Украинской ССР.  1983. – Т. 3. – 0,8 др. арк.

       36.    Борисенко В.Й. Социально-экономическое развитие Левобережья, Слобожанщины и Запорожья // История Украинской ССР. – 1983. – Т. 3. – 1,5 др. арк.

       37.    Борисенко В.Й., Смолій В.А. Формирование в недрах украинской народности элементов буржуазной нации (вт. пол. ХVІІ в.) // История Украинской ССР. – 1983. – Т. 3. – 1,5 др. арк.

       38.    Борисенко В.Й., Смолій В.А., Панашенко В.І. Хронология // История Украинской ССР. – 1983. – Т. 3. – 1,6 др. арк.

1984

       39.    Борисенко В.Й. Втечі українських селян на Лівобережну Україну в другій половині ХVІІ ст. // УІЖ. – 1984. – № 8. – 9,0 др. арк.

       40.    Борисенко В.Й. Пам’ятні місця бойової співдружності українського і російського народів на території Лівобережної України (др. пол. ХVІІ ст.) // Матеріали по зводу пам’яток історії та культури народів СРСР по Українській РСР. – 1984. – Вип. 1. – 0,2 др. арк.

1985

       41.    Борисенко В.Й. З ідеєю нерозривної єдності // Знання та праця,1985. – № 8. – 0,2 др. арк.

1986

       42.    Борисенко В.Й. Соціально-економічний розвиток Лівобережної України в другій половині ХІХ ст. – К., 1986. – 16,65 др. арк.

       43.    Борисенко В.Й. До питання про нові явища в соціально-економічному розвитку Лівобережної України другої половини ХVІІ ст. // Феодалізм: Економіка, класова боротьба, культура. – 1986. – 0,8 др. арк.

       44.    Борисенко В.Й. Еволюція пізнього феодалізму на Україні // Історичні дослідження. – 1986. – Вип. 12. – 0,5 др. арк.

       45.    Борисенко В.Й. Антифеодальний рух. Суспільно-політична думка в Києві // Історія Києва. – 1986. – Т. 2. – 1,0 др. арк.

       46.    Борисенко В.Й. Соціально-економічний розвиток і адміністративний устрій Києва // Історія Києва. – 1986. – Т. 2. – 1,4 др. арк.

1987

       47.    Борисенко В.Й., Замлинський В.О. Народні маси України у Визвольній війні 1648 – 1654 рр. (рец.) // УІЖ. – 1987. – № 7. – 0,3 др. арк.

1988

       48.    Борисенко В.Й. Семен Палій // Книга для читання з історії Української РСР. – 1988. – 0,5 др. арк.

       49.    Борисенко В.Й. Семён Палий // Книга для чтения по истории Украинской СССР. – 1988. – 0,5 др. арк.

1989

       50.    Борисенко В.Й. Семен Палій // Книга для чтения по истории Украинской ССР. 7 – 8 классы.1989. – 0,5 др. арк.

       51.    Борисенко В.Й. Зародження передпролетаріату на Лівобережній Україні в другій половині ХVІІ ст. // УІЖ. – 1989. – № 12. – 1,0 др. арк.

       52.    Борисенко В.Й. Де народився Івана Сірко? // Наука і суспільство. – 1989. – № 1. – 0,1 др. арк.

       53.    Борисенко В.Й. Характер селькохозяйственного производства зон Левобережной Украины во второй половине ХVІІ в. // Взаимосвязи города и деревни в их историческом развитии. ХІІ серия Всесоюзного симпозиума по изучению проблем аграрной истории. Тезисы. – Минск. – 1989. – 0,2 др. арк.

1990

       54.    Борисенко В.Й. Пути эволюции феодализма на Левобережной Украине во второй половине ХVІІ в. (социально-экономические проблемы): автореф. дис. д-ра ист. наук. – 07.00.02.– История СССР. – К.,1990. – 2,0 др. арк.

       55.    Борисенко В.Й. Андрусишин Б.І., Балан Д.М. Робоча програма курсу "Історія України". – К.,1990. – 1,4 др. арк.

       56.    Борисенко В.Й. Територія і населення України в другій половині ХVІІ ст. // Українська народність. – К., 1990. – 1,0 др. арк.

       57.    Борисенко В.Й. Вплив визвольної війни 1648 – 1654 рр. і об’єднання України з Росією на господарське життя народності // Українська народність. – К., 1990. – 1,1 др. арк.

       58.    Борисенко В.Й. Зародження буржуазних відносин у надрах феодального способу виробництва // Українська народність. – К.,1990. – 1,1 друк. арк.

       59.    Борисенко В.Й. Сабля казака Палия // Советский патриот. – 1990. – № 20. – 0,4 др. арк.

       60.    Борисенко В.Й. Зародження перших елементів буржуазії на Лівобережній Україні в другій половині ХVІІ ст. // Історичні дослідження 1990. – Вип. 16. – 1,0 др. арк.

       61.    Борисенко В.Й. Наскільки вірні дані про те, що Б.Хмельницький розірвав договір з Москвою // Історія України в запитаннях і відповідях. – К.,1990. – Вип. 2. – 0,2 др. арк.

       62.    Борисенко В.Й. Яка причина ворожнечі між П.Дорошенком і І.Брюховецьким у 1657 р.? // Історія України в запитаннях і відповідях. – К.,1990. – Вип. 2. – 0,2 др. арк.

1991

       63.    Борисенко В.Й. Чи виконав царизм умови Переяславської ради 1654 р.? // Історія України в запитаннях і відповідях. – К.,1991. – Вип. 3. – 0,2 др. арк.

       64.    Борисенко В.Й. Чи дійсно визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст. закінчилась у 1654 р.? // Історія України в запитаннях і відповідях. – К., 1991. – Вип. 3. – 0,2 др.арк.

       65.    Борисенко В.Й. Козацтво другої половини ХVІІ – поч. ХVІІІ ст. у системі феодальної держави // Українська козацька держава. – К.,1991. – 0,4  др. арк.

1992

       66.    Борисенко В.Й. Де ж справжній Драгоманов? // Вечірній Київ. – 1991. – 12 жовтня. – К., 1992. – 0,5 др. арк.

       67.    Борисенко В.Й., Андрусишин Б.І., Балан Д.М. Робоча програма курсу «Історія України». – К., 1992. – 1,2 друк. арк.

       68.    Борисенко В.Й. Стан і розвиток історичної науки в Україні // Матер. міжвузівської науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю КДПІ. – К.,1992. – 0,3 др. арк.

       69.    Борисенко В.Й. Дем’ян Многогрішний // Київська старовина. –1992. – № 4. – 1,0 др. арк.

1993

       70.    Борисенко В.Й. Нариси історії України. – К., 1993. – 8,0 др. арк.

       71.    Борисенко В.Й., Заремба С.З. Україна козацька. – К., 1993. – 12,75 др. арк.

       72.    Борисенко В.Й. Погляди Грушевського на давню історію України і сучасна наука // 150 років розвитку історичної науки в Київському у-ті. Тези республіканської конф. – К.,1993. – 0,3 др. арк.

       73.    Борисенко В.Й. Створення Української держави в 1648 р. // Наук. записки звітньо-наукової конф. викладачів УДПУ ім. Драгоманова. – К.,1993. – 0,2 др. арк.

       74.    Борисенко В.Й. Початок війни чи революція (До постановки проблеми)? // Українська козацька держава. – Київ-Черкаси. – 1993. – 0,3 др. арк.

       75.    Борисенко В.Й. Анти. Руси. Українці // Віче. – 1993. – № 7. – 1,0 др. арк.

       76.    Борисенко В.Й. Київ у другій половині ХVІІ ст. Київська старовина. –1993. – №4. – 1,0 др. арк.

1994

       77.    Борисенко В.Й. Дем’ян Многогрішний // Володарі гетьманської булави. – К.,1994. – 1,0 др. арк.

       78.    Борисенко В.Й. Програма з "Історії України" – К., 1994. – 2,4 др. арк.

       79.    Борисенко В.Й. Українська держава у другій половині ХVІІ ст. // Київська старовина. – 1994. – № 5. – 0,6 др. арк.

       80.    Борисенко В.Й. Тернистий шлях державотворення // Київська старовина. –1994. – № 1. – 1,0 др. арк.

1995

       81.    Борисенко В.Й. Наукові основи становлення національної ідеї в першій половині ХVІІ ст. // Міжнарод. конф. "Українська національна ідея: Минуле. Сучасне. Майбутнє.". – Одеса,1995. – 0,1 др. арк.

       82.    Борисенко В.Й. Битва під Переяславом // Український історичний календар на 1995 р. – 0,1 др. арк.

       83.    Борисенко В.Й. Зруйнування Січі // Український історичний календар на 1995 р. – 0,1 др. арк.

       84.    Борисенко В.Й. Помилуваний і... висланий до Сибіру // Український історичний календар на 1995 р. – 0,1 друк. арк.

       85.    Борисенко В.Й. Поборник народної вольниці // Український історичний календар на 1995 р. – 0,1 др. арк.

       86.    Борисенко В.Й. Свідчення сучасників Б.Хмельницького про Україну // Київська старовина. – 1995. – № 4. – 1,0 др. арк.

1996

       87.     Борисенко В.Й. Курс української історії. – К., 1996. – 36,8 др. арк.

       88.    Борисенко В.Й. Національно-визвольна революція 1648 р. // Богдан Хмельницький та його доба. – К., 1996. – 0,3 др. арк.

       89.    Борисенко В.Й. Андрусівське перемир’я. // Історичний календар на 1997 р. – К., 1996. – 0,2 др. арк.

       90.    Борисенко В.Й. Типова програма кандидатського іспиту з спеціальності 07.00.01 – Історія України         // К., 1996. (у спів. авт.). – 2,5 др. арк.

       91.    Борисенко В.Й. Іноземні автори ХV – першої половини ХVІІ ст. про Україну //       Матер. Всеукр. конф. "історіографічна спадщина історії України". – К., 1996. – 0,2 др. арк.

       92.    Борисенко В.Й. Недільні школи України в 60-х роках ХІХ ст. – втілення в життя просвітянських ідей Кирило-Мефодіївського товариства        // Матер. Всеукраїнської наук.-освіт. конфер. присвяч. 150-річчю Кирило-Мефодіївського товариства. – К.,1996. – 0,2 др. арк.         

       93.    Борисенко В.Й. Стан і проблеми дослідження історії України // Науково-методичні праці кафедри історії слов’янських народів. – 15 березня К., 1996. – 0,6 др. арк.

       94.    Борисенко В.Й. З любов’ю до рідного краю // Хрещатик. – 1996. – 0,2 др. арк.

       95.    Борисенко В.Й. Зародження української національної ідеї // Київська старовина. – 1996. – № 2 – 3. – 0,7 др. арк.

       96.    Борисенко В.Й. Українське пам’яткознавство // Книжковий кур’єр. –1996. – № 3/5. – 0,2 др. арк.

       97.    Борисенко В.Й. Новинка пам’яткознавства // Київська старовина. –1996. – № 4 – 5. – 0,2 др. арк.

  1997

       98.    Борисенко В.Й. Еволюція соціальної структури Гетьманщини. – К., 1997. – 11,0 др. арк.

       99.    Борисенко В.Й., Комаров В.О. Історія України. Посібник для 7-го класу. – Кривий Ріг. – 1997. – 10,0 др. арк.

    100.  Борисенко В.Й. Спецрада "Методика викладання історії". // Пам‘ять століть. – 1997. – № 3/1. – 0,1 др. арк.

    101.  Борисенко В.Й. Передмова. Люта О. М.Ф. Федоровський (1838 – 1918). – Кіровоград., 1999.  – 1,5 др. арк.

1998

    102.  Борисенко В.Й. Курс Української історії. – К., 1998. – 36,8 др. арк.

    103.  Борисенко В.Й., Іванова Л.Г. Комплект навчально-методичних матеріалів з історії України для студентів історичного факультету (ХVІІІ ст.). – К., 1998. – 2,0 др. арк.

    104.  Борисенко В.Й. Початкові етапи національного державотворення // 350-річчя Української держави Богдана Хмельницького. Матер. міжнар. конф. – К., 1998. – 0,25 др. арк.).

    105.  Борисенко В.Й. Міждержавне зближення Запорозької січі з Кримським ханством у 20 – 30-х роках ХVІІ ст. // Щотиж. «Історія України». – 1998. – № 11. – 0,8 др. арк.

    106.  Борисенко В.Й. Роль українських козаків у Хотинській війні 1620 – 1621 рр. // Щотиж. «Історія України». – 1998. – № 9. – 0,8 др. арк.

1999

    107.  Борисенко В.Й., Іванова Л.Г. Комплект навчально-методичних матеріалів з історії України (ХVІІ ст.) для студентів історичного факультету. – К., 1999. – 2,0 др. арк.

    108.  Борисенко В.Й. Передмова        // С.Л. Борисов Державотворчі тенденції в діяльності українського козацтва. – К., 1999. – 0,1 др. арк.

    109.  Борисенко В.Й. Питання соборності в діяльності Богдана Хмельницького 1656 року // Українська соборність. – К., 1999. – 0,5 др. арк.

    110.  Борисенко В.Й. Питання соборності в діяльності Б.Хмельницького // Українська соборність: Ідея. Досвід. Проблеми. – К.,1999. – 0,6 др. арк.

    111.  Борисенко В.Й. Рецензія на книгу: П.Г. Радько. Національні традиції державотворення в українській історіографії та політичній літературі ХІХ – ХХ ст. // Історична пам’ять. Наук. збірник Полтав. Держ. ін-ту. – Вип. 1 – 2. – Полтава.1999. – С. 211 – 212. – 0,2 др. арк.

    112.  Борисенко В.Й. Занепад Української держави за гетьманування І. Виговського //Пам’ять століть. – 1999. – № 5.1,2 др. арк.

    113.  Борисенко В.Й. Боротьба Київського магістрату з місцевим духовенством у ХVІІ ст. // Пам’ять століть. – 1999. – №2. (у співавт.). – 0,9 др. арк.

    114.  Борисенко В.Й. Переддень національної трагедії України ХVІІ ст. // Історія України. – 1999. – №3. – 0,9 др. арк.

2000

     115.Борисенко В.Й., Глизь І.І. Комплект навчально-методичних матеріалів з історії України з 1241 р. для студентів історичного факультету. – К., 2000. – 2,0 др. арк.

    116.  Борисенко В.Й., Андрусишин Б.І. Історія України в літературно-художніх образах. – К., 2000. – 10,0 др. арк.

     117.Борисенко В.Й. Роль російського уряду в дестабілізації політичного життя України (квітень 1657 – лютий 1658 р.) // Українська козацька держава. – Вип. 7. – К., 2000. – 1,0 др. арк.

     118.          Борисенко В.Й. Творці Середньодніпровської Русі// Пульсар. – 2000. – № 9. (у співавт.). – 0,3 др. арк.

     119.     Борисенко В.Й. Професорсько-викладацький склад кафедри // Наукові записки НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2000. – Вип. ХХХVІ. – 0,8 др. арк.

     120.     Борисенко В.Й. Створення та діяльність кафедри історії України // Наукові записки НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2000. – Вип. ХХХVІ. – 0,8 др. арк.

     121.     Борисенко В.Й. Утворення Праукраїнської держави // Наукові записки НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2000. – Вип. ХХХVІ. – 0,9 др. арк.

     122.     Борисенко В.Й. Участь купців Києва в організації комерційної освіти наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. //Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2000. – Вип. ХХХVІ. – Ч. 2. – 0,6 др. арк.

     123.     Борисенко В.Й. Роль російського уряду в дестабілізації політичного життя України (квітень 1657 – лютий 1658 р.)  // Українська козацька держава. – Вип. 7. – К., 2000. – 0,6 др. арк.

     124.     Борисенко В.Й. Професорсько-викладацький склад кафедри // Наукові записки НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2000. – Вип. ХХХVІ. – 0,8 др. арк.

     125.     Борисенко В.Й. Створення та діяльність кафедри історії України // Наукові записки НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2000. – Вип. ХХХVІ. – 0,8 др. арк.

     126.     Борисенко В.Й. Утворення Праукраїнської держави // Наукові записки НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2000. – Вип. ХХХVІ. – 0,9 др. арк.

     127.     Борисенко В.Й. Наукові записки: Історичні науки (укладач). – Випуск ХХХVІ. – К., 2000. – 245 с. – 15,0 др. арк.

2001

     128.          Борисенко В.Й., Делімарський Р.Є. Комплект навчально-методичних матеріалів з історії України ХІХ ст. для студентів історичного факультету. – К., 2001. – 2,0 др. арк.

     129.          Борисенко В.Й. Комплект навчально-методичних матеріалів з історії України ХХ ст. для студентів історичного факультету. – К., 2001. – 2,0 др. арк.

     130.     Борисенко В.Й. Відновлення української державності // Історичний календар 2001 р. – К., 2001. – 0,3 др. арк.

     131.     Борисенко В.Й. Галицько-Волинська держава // Історичний календар 2001 р. – К., 2001. – 0,6 др. арк.

     132.     Борисенко В.Й. Київська Русь в історії України // Історичний календар 2001 р. – К., 2001. – 0,5 др. арк.

    133.      Борисенко В.Й. Праукраїнська держава // Історичний календар 2001 р. – К., 2001.         – 0,5 др. арк.

    134.  Борисенко В.Й. Українська гетьманська держава // Історичний календар 2001 р. – К., 2001.

     135. Борисенко В.Й. Еволюція слов‘янських пращурів українців до середини І тис. до н.е. // Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова. Історичні науки – Вип. ХХХVІІІ. – К., 2001. – 0,4 др. арк.

     136. Борисенко В.Й. Меценатська діяльність грецьких купців у Ніжині в ХVІІ – ХVІІІ ст.         // Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова. Педагогічні та історичні науки. – 2000. – Вип. ХХХVІІ. – К., 2001. – 0,8 др. арк.

     137. Борисенко В.Й. Пам’ятні місця боротьби України за незалежність у другій половині ХVІІ ст. // Праці центру пам’ятко-знавства. – К., 2001. 1,0 др. арк.

     138.  Борисенко В.Й. Культурно-освітня діяльність масонів, декабристів і кирило-мефодіївців у першій половині ХІХ ст. // Слов’янська культура в європейській цивілізації. – К., 2001. – 1,0 др. арк.

     139. Борисенко В.Й. Наростання суперечностей між Україною і Московією // Україна у ХХ ст.: уроки, проблеми, перспективи. – К., 2001. – 0,9 др. арк.

     140. Борисенко В.Й. 350-річчя битви під Берестечком // Военно-исторический вестник. – К., 2001. – 0,2 др. арк.

    141.  Борисенко В.Й. Наукові записки: Історичні науки (укладач). – Випуск ХХХVІІІ. – К.2001. 177 с. – 15,0 др. арк.

2002

     142. Борисенко В.Й., Левченко І.М. Культурно-освітня діяльність громадськості Лівобережної України в 1825 – 1860 рр. – К., 2002. – 7,7 др. арк.

     143. Борисенко В.Й., Непорожня Г.А. Суспільно-політична діяльність учителів і учнівської молоді України в 1900 – першій половині 1907 рр. – К., 2002. – 9,5 др. арк.

     144. Борисенко В.Й. Київська Русь за перших варязьких князів // Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Вип. 45. – К., 2002. – 0,4 др. арк.

    145.  Борисенко В.Й. Укладач // Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Вип. 45. – К., 2002. 12,0 др. арк.

     146. Борисенко В.Й. Утворення Праукраїнської держави з центром у Києві // Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Вип. 45. – К., 2002. – 0,4 др. арк.

     147. Борисенко В.Й. Укладач // Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Вип. 46. – К., 2002.         12,0 др. арк.

     148. Борисенко В.Й. Героїчна оборона Чигирина в 1677 – 1678 рр. // Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Вип. 47. – К., 2002. – 0,9 др. арк.

     149. Борисенко В.Й. (укладач) // Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Вип. 47. – К., 2002. – 262 с. 12,0 др. арк.

2003

     150. Борисенко В.Й. Державний стандарт умінь бакалаврів-істориків. – К., 2003. – 36,0 др. арк.

     151. Борисенко В.Й. Михайло Драгоманов як історик // Перші міжнародні Драгоманівські читання. – Вип. 1. – К., 2003. – 0,5 др. арк.

     152. Борисенко В.Й. Культура промислового виробництва // Українська культура другої половини ХVІІ – ХVІІІ століть. – Т. 3. – К., 2003. 1,0 др. арк.

     153. Борисенко В.Й. Культура сільськогосподарського виробництва // Українська культура другої половини ХVІІ – ХVІІІ століть. – Т. 3. – К., 2003. 1,0 др. арк.

     154. Борисенко В.Й. Україна на шляху до Переяславської ради 1654 р. //      Історичний журнал. – К., 2003. – № 6. – 0,6 др. арк.

2004

     155. Борисенко В.Й. Переддень Переяславської ради 1654 р. // Знаки питання. Міжнародна наукова конференція 4 – 5 листопада 2004 р. – Ніжин,2004. – 0,25 др. арк.

     156. Борисенко В.Й. Зародження Української козацької держави // Історичний календар. 2004. – К., 2004. – 0,25 др. арк.

    157.  Борисенко В.Й. М.Драгоманов – видатний мислитель і громадський діяч // Науковий вісник. Історико-філософська серія. – Вип. 3. – Мелітополь, 2004. – 0,4 др. арк.

    158.  Борисенко В.Й. Історик. Учитель. Сподвижник // Наукові записки з української історії Переяслав-Хмельницького педагогічного університету ім. Г.Сковороди. – Вип. 15. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – 0,4 др. арк.

    159.  Борисенко В.Й. Зовнішньополітичні орієнтири української дипломатії в 1652 – 1653 рр. // Україна дипломатична. – Вип. 4. – К., 2004. – 1,0 др. арк.

2005

    160.  Борисенко В.Й. Перша кафедра історії України у педагогічних вузах країни // Освіта. – 1 – 8 червня 2005. – 0,25 др. арк.

    161.  Борисенко В.Й. Закономірності і парадокси української дипломатії (1654 – 1657) // Україна дипломатична. – Вип. 5. – К., 2005. – 1,2 др. арк.

    162.  Борисенко В.Й. Богдан Хмельницький // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки. – К., НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005. –Вип. 1. – 0,25 др. арк.

    163.  Борисенко В.Й. Московія уявна в планах і діях Б. Хмельницького і Московія реальна // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки. – К., НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. – Вип. 2. – 0,35 др. арк.

    164.  Борисенко В.Й. Створення та діяльність кафедри історії України // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки. – К., НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. – Вип.2. – 0,8 др. арк.

    165.  Борисенко В.Й. Легендарний кошовий Запорозької Січі (Іван Сірко) // Історичний календар. – Вип. 11. – К., 2005. – С. 342 – 343.        – 0,1 др. арк.

    166.  Борисенко В.Й. Богдан Хмельницький // Історичний календар. – Вип. 11. – К., 2005. – С. 448 – 452. – 0,5 др. арк.

2006

    167.  Борисенко В.Й., Бульвінський А.Г., Візер С.О. Еволюція українсько-російських відносин у другій половині ХVІІ ст. – К., 2006. – 10,7 др. арк.

    168.  Борисенко В.Й. Наростання суперечностей між Україною і Московією в 1655 р. // Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. Наукові записки з української історії. – Вип. 18. – Тернопіль 2006 р. – 0,5 др. арк.

    169.  Борисенко В.Й. Україна на межі політичного розриву з Московською державою в 1656 – першій половині 1657 рр. // Проблеми державного будівництва в Україні. –Вип. 11. Матеріли міжнародної науково-практичної конференції „Україна в євроінтеграційному процесі: проблеми і перспективи”, 25 – 26 лютого 2006 року. – К., 2006. – 0,3 др. арк.

    170.  Борисенко В.Й. М. П. Драгоманов про „монархічний ідеал” в українському визвольному русі ХІХ ст. // Другі міжнародні Драгоманівські читання: Матеріали. 27 – 28 жовтня. – Вип. 1. – К., 2006. – 0,2 др. арк.

2007

    171.  Борисенко В.Й. Погляди М. П. Драгоманова на характер зв’язків України і Московщини // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки. – К., 2007. – 254 с. – Випуск 4. – 0,2 др. арк.

    172.  Борисенко В.Й. Україна на шляху до Переяславської ради // Житомирщина: минуле, сьогодення, поступ у майбутнє: Наук. збірник. – Т.1. – Житомир, 2007. – 0,2 др. арк.

    173.  Борисенко В.Й., Іваненко А., Лоха В. Переяслав у козацьку добу // Переяслав у віках. – К., 2007.  8,0 др. арк.

2008

    174.  Борисенко В.Й. Соціально-економічний розвиток Переяслава у другій половині XVII ст. // Історія Переяслава. – Переяслав-Хмельницький, 2008 р. – 0,9 др. арк.

    175.  Борисенко В.Й. Переяславець Яким Сомко: особистість часів Руїни // Пам'ять століть – №1. – К. – 2008. 1,2 др. арк.

    176.  Борисенко В.Й., Тищенко К.П. Міжнародна науково-теоретична конференція “Доба гетьмана І. Мазепи в європейській історії: міфи і реалії” // Пам'ять століть. – 2008. – № 5 – 6. – 0,1 др. арк.

    177.  Борисенко В.Й. Успіхи і прорахунки соціальної політики уряду гетьмана І. Мазепи // Іван Мазепа та його доба: історія, культура, національна пам’ять: Матеріали Міжнародної наукової конференції. – К., 2008. – 0,1 др. арк.

    178.  Борисенко В.Й.Міждержавне зближення Запорізької Січі з Кримським Ханством у 20 – 30-х роках ХVІІ ст.\\ Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки. – Вип. 5.– К., 2008. – 0,8 др. арк.

    179.  Борисенко В.Й. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки: Зб. наукових праць. – Вип. 5 (відп. редактор). – К., 2008. – 13,5 др. арк.

2009 

     180.  Борисенко В.Й. Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями 6.03.03.00, 7.03.03.00, 8.03.03.00 “Історія України”. – К., 2009. – 28,3 др. арк.

     181.  Борисенко В.Й., Глизь І.І., Невінчана І.О. Історія України від найдавніших часів до 1240 р. // Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями 6.03.03.00, 7.03.03.00, 8.03.03.00 “Історія України” – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 1,8 др. арк.

    182.  Борисенко В.Й., Візер С.О. Історія України 40-ві роки – XVI ст. // Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями 6.03.03.00, 7.03.03.00, 8.03.03.00 “Історія України” – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. 2,5 др. арк.

    183.  Борисенко В.Й., Візер С.О. Історія України XVIІ ст. // Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями 6.03.03.00, 7.03.03.00, 8.03.03.00 “Історія України” – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. 2,7 др. арк.

    184.  Борисенко В.Й., Іванова Л.Г. Історія України XVІIІ ст. // Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями 6.03.03.00, 7.03.03.00, 8.03.03.00 “Історія України” – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 2,4 др. арк.

    185.  Борисенко В.Й., Плющ М.Р. Історія України ХІХ ст. // Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями 6.03.03.00, 7.03.03.00, 8.03.03.00 “Історія України” – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 2,6 др. арк.

    186.  Борисенко В.Й., Андрусишин Б.І., Сегеда Р.А. Історія України 1900 – 1939 рр. // Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями 6.03.03.00, 7.03.03.00, 8.03.03.00 “Історія України” – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 2,6 др. арк.

    187.  Борисенко В.Й., Двірна К.П. Історія України з 1939 р. до сьогодення // Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями 6.03.03.00, 7.03.03.00, 8.03.03.00 “Історія України” – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 2,1 др. арк.

    188.  Борисенко В.Й. Конотопська битва 1659 р. у контексті європейської історії другої половини 50 – 60 рр. XVIІ ст. // Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями 6.03.03.00, 7.03.03.00, 8.03.03.00 “Історія України” – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 0,5 др. арк.

    189.  Борисенко В.Й. М.П. Драгоманов і «Тимчасова педагогічна школа» в Києві у 60-х роках ХІХ ст. // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки: Зб. наукових праць. – Випуск 6: Ювілейний випуск до 175-річчя НПУ імені М.П. Драгоманова. – К., 2009. – 0,25 др. арк.

2010

    190.  Борисенко В.Й., Візер С.О. Державотворчі та національно-духовні процеси в Україні першої половини XVII ст.: Навчальний посібник. – К., 2010. – 9,0 др. арк.

    191.  Борисенко В.Й. М.П. Драгоманов і «Тимчасова педагогічна школа» в Києві у 60-х роках ХІХ ст. // Науковий часопис імені М.П. Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки: Зб. наукових праць. – Випуск 6. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. – 0,6 др. арк.

    192.  Борисенко В.Й. Доносити історію об’єктивно і неупереджено // Пам'ять століть. – № 1 – 2. – К., 2010. – 0,9 др. арк.

    193.  Борисенко В.Й. Кафедра історії України НПУ імені М.П.Драгоманова і підготовка вчителів-істориків // Пам'ять століть. – № 3. – К., 2010. – 0,6 др. арк.

    194.  Борисенко В.Й. Вступ // Гречка А.Б. Національно-освітній рух на Лівобережній Україні в 1990 – першій половині 1907 рр. Навчальний посібник. – К., 2010. 4,2 др. арк.

    195.  Борисенко В.Й. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки: Зб. наукових праць. – Вип. 6 (відп. редактор). – К., 2010. – 12,0 др. арк.

    196.  Борисенко В.Й. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 6. Історичні праці. –Вип. 7 (відп. редактор). – К., 2010. 12,0 др. арк.

2011

197.Борисенко В.Й. Освітня політика царського уряду в Україні другої половини ХІХ ст. \\ Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки. – Вип. 8.– К., 2011. – 0,9 др. арк.

198. Борисенко В.Й. Боротьба демократичних сил за народну освіту в Україні 60 – 90-х років ХІХ ст. (видання друге). – К., 2011. 9,4 др. арк.

199. Борисенко В.Й. М.П.Драгоманов як історик \\Теоретична спадщина Михайла Драгоманова в сучасних вимірах. – К.    2011. – 0,2  др. арк.

200. Борисенко В.Й. Оцінка М.П. Драгомановим характеру зв’язків України і Московщини // Там само. – 0,2 друк. арк.

201. Борисенко В.Й. М. П. Драгоманов про „монархічний ідеал” в українському визвольному русі ХІХ ст. // Там само. – 0,2 др. арк.

202. Борисенко В.Й. Видатний мислитель і громадський діяч //Там само. – 0,2 др. арк.

203. Борисенко В.Й. М.П. Драгоманов і Тимчасова педагогічна   школа в Києві у 60-х роках ХІХ ст. // Там само. – 0,5 др. арк.

204. Борисенко В.Й. Теоретична спадщина Михайла Драгоманова в сучасних вимірах (голов. редактор).–К.2011.– 9.5 др. арк.

205.Борисенко В.Й. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 6. Історичні праці. – Вип. 8 (відп. редактор). – К., 2011.– 16.5 др. арк.