Кафедра історії України
    Кафедра історії України існує з 29 березня 1990 р. як перша така структурна одиниця у вищих навчальних закладах України. Організатор і безмінний завідувач кафедри Борисенко Володимир Йосипович. Колектив складається з шести викладачів, які мають наукові ступені і вчені звання: доктор історичних наук, завідувач – професор кафедри – 1, кандидат історичних наук, професор – 1, кандидати історичних наук, доценти – 4, секретар – 1.
    Кафедра діє за власною концепцією історії України на базі кращих досягнень циклу гуманітарних наук, що постійно удосконалюється. Працює за кредитно-модульною системою з поділом на нормативні та вибіркові дисципліни. Має власне розроблені Державний стандарт підготовки вчителя історії за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», а також навчальні підручники, посібники і комплекти навчально-методичних матеріалів. Спільно з іншими кафедрами історичного факультету випустила тисячі високопрофесійних учителів-істориків, громадських і політичних діячів.
    Діють докторантура і аспірантура, що забезпечують підготовку висококваліфікованих кадрів. Керується підготовленою і затвердженою Міністерством освіти і ВАК України «Типовою програмою кандидатського іспиту зі спеціальності 07.00.01 – історія України», «Програмою з історії України для вступників до аспірантури зі спеціальності 032 – Історія та археологія» (керівник В.Й.Борисенко). Плідно працює наукова школа кафедри, понад 50 випускників якої захистили дисертації докторів і кандидатів історичних наук.
   Вперше в Україні організувала відкриття спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.02 – Теорія і методика навчання історії (голова В.Й.Борисенко). Ініціювала створення спеціалізованої ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій при НПУ ім. М.П. Драгоманова зі спеціальності 07.00.01 – Історія України (заступник голови ради В.Й.Борисенко).